„A Mi Baranyánk kincsei” ötletpályázat felhívás

A Baranya Megyei Önkormányzat „A Mi Baranyánk Kincsei” címmel nyílt ötletpályázatot hirdet Baranya megye területén székhellyel, telephellyel rendelkező cégek számára tematikus filmek készítésére vonatkozóan A TOP-5.3.2-17-BA1-2020-00002 azonosítószámú Baranya Kincsei projekt keretében a megyére jellemző természeti, kulturális, épített környezeti, gasztronómiai és néphagyományi értékek mozgókép formájában történő bemutatását tervezzük. Jelen ötletpályázat célja, hogy a tervezett bekerülési költség […]

Közösségi interjúk

A projektben 33 közösségi és kulturális szerveződés, illetve szervezet tagját, valamint elismert szakembert kérdeztünk meg a megye közösségi életéről és a helyi közösségfejlesztési tevékenységekről. Az interjúalanyokat kimondottan a Pécsen kívüli eseményekről, tendenciákról kérdeztük. Az interjúk rámutatnak arra, hogy a leginkább azoknak a rendezvényeknek van közösségformáló ereje, amelyek jeles napokhoz köthetőek, illetve népi és nemzetiségi hagyományok […]

Befejeződött a közösségi felmérés kérdőívére adott válaszok feldolgozása és eredményeinek elemzése

A 2020. október-december hónapokban lebonyolított online közösségi felmérés eredményei az alábbiakban olvashatók: A közösségi felmérés kérdőívét 997 fő töltötte ki. A kitöltők alig több, mint egynegyede volt pécsi lakos, 739 fő válaszai érkeztek a megye további településeiről. A projekt megvalósítási helyszínének megfelelően a 739 fő által adott válaszok elemzése a meghatározó, azaz az eredmények közlésekor […]

Elkészültek a megye közösségi tevékenységeinek történeti feltárását bemutató kiadványok elektronikus példányai

A projekt egyik meghatározó programeleme a közösségi tevékenységek történeti feltárása a megyében. A megyét a négy égtáj szerint felosztva a járási határokat figyelembe véve készült el négy elektronikus kiadvány. A tudományos ismeretterjesztés igényével készült kötetek átfogó képet nyújtanak a megye közösségi és civil tevékenységeiről, rendezvényeiről, programjairól, eseményeiről, folyamatairól a XIX. század második felétől napjainkig. A […]

Baranya kincsei

A projekt megnevezése 2021.02.22-vel „Baranya kincsei” címre változott. A változtatás hátterében a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések állnak annak érdekében, hogy a projektünk könnyebben megkülönböztethető legyen a hazai finanszírozású, a Baranya Megyei Értéktárat és értékeket bemutató „Kincses Baranya” projekttől.

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS

Októberben indul a Baranya Megyei Önkormányzat közösségi felmérése, melynek célja a Baranya megyében élők közösségi igényeinek feltárása, annak meghatározása, hogy milyen értékteremtő programok és rendezvények erősíthetik meg a helyi közösségeket, illetve erősíthetik a megyei identitást.