KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS

Befejeződött a közösségi felmérés kérdőívére adott válaszok feldolgozása és eredményeinek elemzése

A 2020. október-december hónapokban lebonyolított online közösségi felmérés eredményei az alábbiakban olvashatók:

A közösségi felmérés kérdőívét 997 fő töltötte ki. A kitöltők alig több, mint egynegyede volt pécsi lakos, 739 fő válaszai érkeztek a megye további településeiről. A projekt megvalósítási helyszínének megfelelően a 739 fő által adott válaszok elemzése a meghatározó, azaz az eredmények közlésekor ők tekinthetők a 100%-nak.

Megyei lakosként a válaszadók motivációja a Baranya megyei életre elsősorban az, hogy a családjuk, a rokonságuk is a megyében él, illetve kétharmaduk esetében a lakóingatlanjuk is itt található. 61%-uk szereti a települését, illetve a megyét, továbbá a válaszadók felét a munkahely (is) a megyéhez köti. 67%-uk teljes mértékben kötődik a megyéhez.

A válaszadók 85,25%-a 50 főnél nagyobb ismeretségi körrel rendelkezik a lakóhelyén, amely intenzív társadalmi életre utal.

A kitöltők 86,6%-a ismer legalább két helyi vagy megyei civil szerveződést, ugyanakkor csak kevesebb mint 50%-uk tagja valamilyen önszerveződő csoportnak.

A lakosság véleménye erősen megoszlik arról, hogy a van-e olyan közösségi tér a lakóhelyükön, amely alkalmas rendezvények befogadására.

A válaszadók kétharmada legalább évi 6 programon részt vesz a megyében. Közel 60%-uk a helyi kisközösségi programokat és a nagyobb rendezvényeket egyaránt preferálja, míg 30,7%-uk a helyi kisközösségi eseményeket részesíti előnyben.

A baranyai lakosok 83%-a az utóbbi időben kulturális közművelődési rendezvényeket látogatott elsősorban, illetve több, mint egyharmaduk sportrendezvényeket. Jelentős létszámban vettek részt nemzetiségi programokon, oktatási-nevelési tevékenységben. További kedvelt tevékenységek a hobbi és amatőr csoport munkájában való részétel, vallási-egyházi, illetve nyugdíjasokat megszólító rendezvények. A válaszadók mindössze 6%-a nem vett részt semmilyen programon. Az elmúlt évben (a járványügyi veszélyhelyzet ellenére) sokan vettek részt kulturális közművelődési és sportrendezvényen. A válaszadók 93,2%-a lakótelepülését is elhagyja egy-egy rendezvény érdekében.

A baranyaiak közösségi életét leginkább befolyásoló tényező a rendelkezésre álló szabadidő korlátozottsága, egyharmaduk esetében a pénzhiány, az résztvevő ismerősök hiánya, illetve az információhiány egyaránt meghatározó.

A válaszadók 9%-a kiválónak, 46,6%-a jónak, 37,6%-a átlagosnak értékeli a megye kulturális programjait, közösségi eseményeit.

A lakosság 91%-a a közösségi oldalakról értesül a rendezvényekről, 61% a barátoktól, családtagoktól, 48% a kollégáktól, ismerősöktől jut információhoz, míg 34%-uk a hírportálokon tájékozódik. Az egyéb médiák (helyi újságok, programgyűjtő és kereső oldalak, hírlevelek stb.) használata a többihez képest jelentősen elmarad.

A válaszadók közel 90%-a örülne a projekt keretében megvalósuló rendezvényeknek és 88,4%-uk részt is venne egy-egy ilyen eseményen. 90,7%-uk örülne, ha a projekt keretében a megye értékeit feltáró tevékenység valósulna meg, és 46,7%-uk venne részt személyesen a megvalósításban. Teljesen elzárkózó csak a kitöltők közel 15%-a volt. A kitöltők 82,4%-a örülne a megye értékeit bemutató vándorkiállításnak, és ennél nagyobb arányuk (84,2%) tekintené meg a kiállítást. A Megye Bora kiválasztásának a válaszadók kétharmada üdvözölné, ugyanakkor csak 27,6%-uk venne részt aktívan a kiválasztási folyamatban.

A lakóhelyük közösségi életének javítását a válaszadók alapvetően a helyi lakosság nagyobb mértékű bevonásában, illetve a több helyi program, rendezvény szervezésében látják.

A válaszadók több lehetőséget is felsoroltak, amelyek a projekt eseményeit, programjait gazdagíthatnák, például:

  • a települések történelmi értékeinek feltárása (nemcsak Pécsett)
  • Baranya Megye Méze választás
  • Hagyományőrző kiállítások, bemutatók egy-egy településhez, illetve nemzetiséghez, tevékenységhez köthetően
  • településeken folyó (kisközösségi) kulturális és közösségi tevékenységek, események felkarolása

 

 


Tisztelt Baranya Megyei Lakos!

A Baranya Megyei Önkormányzat közösségi felmérést végez annak érdekében, hogy széleskörű képet kapjon a megye közösségi életéről és a helyi közösségfejlesztési tevékenységekről. A felmérés a TOP-5.3.2-17-BA1-2020-00002 azonosítószámú „Kincses Baranya” elnevezésű projekt keretében valósul meg.

A felmérést Baranya megye lakosságának körében végezzük és a kérdőív segítségével szeretnénk megismerni az Ön véleményét a megyében megvalósult, illetve jelenleg is folyó közösségfejlesztési folyamatokról és azok eredményeiről. A felmérés eredményeire építve készítjük el a megye közösségfejlesztési cselekvési tervét és rendezvénynaptárát, azokat a dokumentumokat melyek a ténylegesen megvalósuló programokat, eseményeket, közösségi akciókat tartalmazzák. A felmérésben való részvétellel, a kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárul a Baranya megye jövőbeli, értékteremtő közösségi programjainak megvalósulásához!

A kérdőív kitöltése önkéntes, anonim és mindössze 10 percet vesz igénybe!

A kérdőív elindításához kérjük kattintson ide!

Közreműködését köszönjük!